top of page
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
מעין ברנט
הפיצול / THE SPLIT 
ניר פילוסוף, שחר קובר ויפעת גלילי אלקיים
מנחים:

ריב בין שתי אחיות גורם לקרע בבובה משותפת ולקרע ביניהן.
הן מבינות שכדי שהבובה תחזור להיות שלמה, עליהן לאחד כוחות.

בשיתוף פעולה עם מסלול פסקול מכללת ספיר-מלחין: יובל שטרית.

bottom of page