top of page
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
גל לוי
SPACEY
רונית יזרעאלי, בת דזבלי ותום בר-גל
מנחים:

מחלת הדמנציה פוגעת באופן הדרגתי בזיכרון וביכולות קוגניטיביות של האדם. המחלה מופיעה במפתיע באמצע החיים. ללא שום הכנה מוקדמת, האדם האהוב שהכרת משתנה לנגד עיניך מבלי שהוא מודע לכך. ההתמודדות עם השינוי של האדם החולה גובה מחיר נפשי כבד מבני המשפחה המטפלים, והטיפול בו והתמודדות עם המצב הופכים למרכז חייהם.
Spacey - הינה פלטפורמה רגשית לבני המשפחה המטפלים בחולי דמנציה, המאפשרת להם להתמודד עם החיים שהשתנו על ידי בריחה מהמציאות המוכרת להם, בצורה ייחודית השואבת השראה מהחלל הפלואידי בו שוהים חולי הדמנציה בעצמם.

bottom of page