top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
נגה עשת
OMA
רונית יזרעאלי ובת דזבלי
מנחים:

פרויקט בשיתוף העמותה ע"ש מיכל סלה.

האלימות נגד נשים בחברה שלנו יוצאת משליטה. אנחנו עדים לעוד ועוד סיפורים על מערכות יחסים מתעללות ברמות כאלה או אחרות, והשאלה היא תמיד אותו הדבר - מה ניתן היה לעשות? ואיך אני יודעת אם גם אני בסכנה?

לצורך כך, בשיתוף עם העמותה ע"ש מיכל סלה, פיתחנו את OMA - אפליקציה העוזרת לנשים לזהות ולאבחן את מערכת היחסים שלהן ולהבין האם היא מתעללת וכמה בעזרת אינטילגנציה מלאכותית. האפליקציה מהווה את נקודת האיזון בין הרגש להיגיון - מצד אחד, משקפת את הנתונים באופן אובייקטיבי ולא מתפשר ומצד שני גם מתנהגת כחברה טובה שמלווה ותומכת בהן בפן הרגשי. 

bottom of page