top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עמית שרייבר
פונדק הרוחות
מירה פרידמן
מנחה:

יצרתי ספר מאוייר למחזה ״פונדק הרוחות״ שכתב המשורר והסופר נתן אלתרמן.

בספר זה בראתי את העולם בו מתקיים המחזה, ללא ההגבלות של מדיום התיאטרון. העולם אותו יצר אלתרמן מורכב מערבוב עולמות, בעיקר ערבוב של נוכריות לצד עבריות. בעבודה זו ביקשתי להפיח חיים ויזואליים בעולם זה, לצד חלק מהטקסטים מהמחזה.

bottom of page