top of page
  • social icons-insta
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
ענבר מלצר
שם שני
גיל-לי אלון קוריאל
מנחה:

הפרויקט שלי עוסק בשם שני ונקודת הפתיחה ממנה יצאתי אליו היא השם השני שלי - דינה, על שמה של אמא של סבתא שלי מצד אבא ששמה המלא הוא גולדינה.
כדי לחבר את הפרויקט אליי בחרתי לעסוק רק בשמות שניים שנתנו על שם בני משפחה, כך שהקו המחבר ביניהם הוא הרצון לזכור אישיות של אדם קרוב ויקר ולגלגל את אישיותו, סיפורו וזכרונו הלאה לדורות הבאים.

היחס אל השם השני משתנה לרוב במהלך השנים. לעיתים מתלווה אליו מבוכה בתור ילדים, לאחריה הבנה על שם מי ניתן השם ומה הוא מסמל עבור המשפחה. פעמים רבות אף נוצר קשר מיוחד עם האדם על שמו נקראים במידה והוא בחיים, או אדם אחר שהיה קרוב אליו.  

הרעיון המרכזי בפרוייקט הוא להציג את השם השני לצד השם הראשון, אך לתת במה באיור לחשיפת הסיפור שעומד מאחורי האדם על שמו ניתן השם השני, שבשגרה נמצא מאחור ומוסתר על ידי האישיות וסיפור החיים שלנו.

bottom of page