top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
נועם ספיבק
הפסקת אש
פרופ' אדר' אירית צרף-נתניהו
מנחה:

מטרת הפרויקט הינה יצירת מרחב תווך בין המרחב הטבעי לבין המרחב הבנוי, אשר ידע להגן על חיפה בזמן שריפה, ובמקביל, לספק לה מרחבים עירוניים בעלי ערך מוסף בשגרה.

השלכותיו של משבר האקלים מתרחשות כבר היום במרחב הבנוי בצורת סופות, הצפות, שריפות ועוד. אסונות אלו דורשים מהמרחב הבנוי לפתח יכולות של הסתגלות וחוסן.
מבין אסונות אלו, שריפות כמעט ואינן מטופלות כיום, למרות שהן נחשבות לאחד מאסונות הטבע המסוכנים ביותר. המבנה הייחודי של חיפה יוצר ממשק רחב בין הסביבה הטבעית לבין הסביבה הבנויה. מרחב זה מהווה את אחד ממאפייניה הבולטים של העיר בשגרה, ואת נקודת התורפה העיקרית שלה בשעת שריפה.

על ידי תכנון המרחב כ'אזור מגע' במקום 'אזור חיץ' בין הסביבה הטבעית והבנויה, הפרויקט יחזק ממשק זה בשגרה, ובו בזמן יגן על העיר בזמן שריפה.

bottom of page