top of page
  • social icons-mail
אמיר בוהדנה
עתלית סיפור דרך
אדר׳ יורם פופר
מנחה:

הפרויקט עוסק ברצועת החוף בעתלית, המוחזקת כיום על ידי חיל הים ושהציבור מודר ממנה. הפרויקט בוחן את סוגיית השייכות של רצועת החוף וכיצד השבתה לידי הציבור תתרום להגדרת הזהות של היישוב המתפתח.
הפרויקט מציע אסטרטגיה לניסוח חדש של האזור תוך התייחסות לשלל המוקדים המצויים בו ומפגיש בין טבע חופי לעיר, באמצעות תכנון נופי בעל כוריאוגרפיה מסלולית. המסלול המוצע לוכד את נופיו הציוריים של היישוב ומספק הזדמנות להכיר את סיפורה ההיסטורי והאקולוגי של עתלית.

bottom of page