top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
אנטון בלם
נחלת הכלל
אדר' יורם פופר
מנחה:

רובע הצ'ק פוסט נמצא בפאתי העיר חיפה מצפונה לה. הוא מכיל קניון, חנויות ובתי עסק רבים, רחובות, בנייני משרדים ומכללות. מבחינה מוניציפלית הצ'ק פוסט מוגדר כשכונה בחיפה, אך למרות הוא נעדר מאפיינים של רובע עירוני מוצלח בשל ההעדפה הברורה לכלי רכב על פני הולכי רגל.

הפרויקט מציע תכנון אורבני, מוטה הולכי רגל ותחב"צ, לתא שטח המצוי בסמוך לצ'ק פוסט הבנוי כיום, תוך התחשבות בייחוד האקולוגי של האזור: נחל סעדיה, נחל איתן הזורם למרגלות הכרמל ובמרכז האזור המתוכנן, נובע בסמוך לצומת הצ'ק פוסט ומהווה כר גידול טבעי ייחודי למיני צמחים ובע"ח. במרכז הפרויקט מבנה המשתלב עם הטבע ומיועד לשמש את הפקולטה למדעי הטבע של אוניברסיטת חיפה.

bottom of page