top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
אסיל אבוריש
אל הים
אדר׳ עמי שנער
מנחה:

הפרויקט מתעסק בחיבור העיר חיפה עם הנמל בכלל ופיתוח חיפה "אל – עתיקה" בפרט. 

מבחינה היסטורית, נמלים היו בלב הפיתוח של ערים רבות, ובסופו של דבר הפכו לאזורי המטרופולין הגדולים ביותר שאנו מכירים כיום. תופעת התיישנות הנמל נפוצה בכל העולם, מסיבות של התפתחות כלכלית וגידול עצום בגודל הספינות הוביל לצורך בהשקעות גדולות בתשתית נמל כדי להיות מסוגל להכיל את הספינות והמטענים הגדולים הללו. 

המחקר ידון בחיבור העיר עם הים ע"י יצירת חוויה עירונית בנמל חיפה הישן וחיפה "אל – עתיקה", יעסוק בשיקום שטחי נמל מוזנחים ונטושים ולהסב אותם לשטחים אורבניים מתפקדים אשר יעניקו לעיר פונקציות חיוניות, ויתרמו לפיתוח חיפה אל עתיקה שנזנחה שנים רבות. 

הפרויקט יעסוק בשיקום שטחי חיפה אל עתיקה ע"י שמירת חלק מהמבנים הקיימים בה, ולתוכה ניתן יהיה לצוק פונקציות אורבניות החסרות לעיר, כמו מגורים, מסחר, תרבות ושטחי פנאי וכו' . 

התמקדתי בקצה שכונת חיפה "אל – עתיקה" שסמוך לים כדי ליצר מרחב עירוני מחבר. 

bottom of page