top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
גל בוזי
אני לא גיבור
עידו רקנטי
מנחה:

בפרויקט בחרתי להיות הקול של אותם חיילים שהמלחמה מלווה אותם יום יום למרות שמזמן כבר השתחררו משרות סדיר. אלו שמתמודדים יום יום עם טראומה נפשית ורוצים לבנות לעצמם שגרת חיים רגילה שבה יוחלו לחיות בכבוד הראוי להם.

בעזרת שילובי טקסטיל של רוך, קושי, שקיפות, הדפסים שיצרתי ושימוש בסממנים מובהקים של צה"ל, אני ממחישה את המתח בין נפש פגיעה ורגישה שזועקת לעזרה מול האטימות של המערכת.

צילום תמונות סטודיו: תיאה פרנק

bottom of page