top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
גל מכלוף
מתגרשים על זה
עידו רקנטי
מנחה:

בחברה הישראלית העיסוק בזוגיות ובחתונות הוא אובססיבי. הקמת משפחה הפכה לעיסוק מרכזי, יחידים ללא זוגיות נחשבים לחריגים. חתונה היא מזמן לא רק טקס דתי, אלא סמל סטטוס: כגודל החתונה, כך גודל האהבה. הפער בין ניסיונות ההחצנה לבין הרגש עצמו, צורם.

בישראל למרות ההשקעה הגדולה זוגות רבים מתגרשים מיידי שנה. עובדה זו מצביעה על קוטביות להראות את גודל האהבה לבין מה שקורה בפועל.

בקולקציה שלי ניסיתי באמצעות מערכות לבוש שעיצבתי להמחיש את הפערים הללו באמצעות צלליות מוקצנות, בהדפסים של אותיות עבריות מהכתובים ובבדים כמו תחרה וטפאט שמזוהים מעולם הכלות.

צילום תמונות סטודיו: תיאה פרנק

bottom of page