top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
קמר אבו חאטום
מוגזמות או לא להיות
שאול אהרוני
מנחה:

תרבות צריכה מוגזמת ושאיפה להתבלט אינם נושאים חדשים. מהרגע שבו החל האדם לצרוך, החל להיווצר פער מעמדי, העשירים צרכו יותר והעניים פחות.

בחינה של הצווארונים מהמאות ה-15 וה-16 בחצרות המלוכה האירופאיות ממחישה את אותו צורך אובססיבי ומוגזם כדי להגיע לתוצאה שהגדיר מעמד, ככל שיש לך יותר גדול אתה יותר חשוב. הצווארון הפך לקריטריון שקובע ומעיד על מעמד חברתי וכלכלי.

בחזרה להווה, הצריכה הבלתי פוסקת, הארונות המלאים, כמות הבגדים שאנו קונים והלבישה הכמעט חד פעמית עד התמונה באינסטגרם, מבטאים את אותה אובססיה. בקולקציה אני מנסה דרך השימוש בצווארון לבטא את הנסיון להתבלט, לייצר ייחודיות מוגזמת, ומיד לחפש את המוגזמות הבאה.

צילום תמונות סטודיו: ניר שטיינברג

bottom of page