top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
רותם בר
TATA GANGSTA
שאול אהרוני וז'ק למור
מנחים:

כאשר מגיעים להודו קשה להתעלם ממשאיות ה"טאטא". כל משאית מצוירת ומקושטת באופן הייחודי לה. המשאית היא לא רק כלי רכב אלא בית, קורת גג, ומקדש לתפילה.
כל משאית היא מעין תמצית ההוויה ההודית, הצבעוניות העזה, האלים הרבים, המקדשים, כל אלה מבטאים את השמחה, התקווה ובאים לפצות על המרחק מהבית.

בפרויקט שלי בחרתי להראות ולהמחיש את העושר התרבותי המשמש כפיצוי על העבודה שהנהגים שייכים לקאסטה (מעמד) נמוכה. בקולקציה אני מנסה לתת ביטוי לעושר התרבותי ההודי לתרבות הרחוב, ול"שבט" הנהגים. בקולקציה משובצים טקסטילים מחומרים ממוחזרים שיצרתי כמו צמיגים, פנימיות, שקי אורז ועוד.

צילום תמונות סטודיו: תיאה פרנק

bottom of page