top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
רשא אסעד
VILOMAH –AGAINST THE NATURAL ORDER
קובי לוי
מנחה:

״וילומה״ היא מילה סנסקריטית המתארת מצב שבו הורה איבד את הילד שלו.

הציפייה, במחזור החיים הטבעי, היא שהילד יחיה יותר מהוריו. יש מקרים שבהם זה לא כך והילד נפטר לפני ההורה. הטראומה מאובדן בלתי צפוי של ילד גורמת לסבל עז ומפחיתה את התקווה ואת הרצון להמשיך לחיות.

בחרתי בנושא בעקבות סיפור אישי של חברה מאוד קרובה, שבשנה שעברה איבדה את בנה הבכור בגיל 7 בתאונה פתאומית.

בפרויקט אני מתארת את החוויות הכואבות והחוסר העצום אותם חווים ההורים. בקולקציה אני מגדירה את החסר כקיים, החלל העצום שנותר אותו רואים ההורים לנגד עיניהם בכל רגע במהלך חייהם.

צילום תמונות סטודיו: ניר שטיינברג

bottom of page