top of page
  • social icons-insta
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
דניאל רביד טבראני
EVOLUTION OF YOU
רונית יזרעאלי, בת דזבלי ותום בר-גל
מנחים:

ממשק חווייתי אינטראקטיבי שנועד ללמד משתמשים בצורה פרטנית על עברם האבולוציוני ולחבר אותם לזהותם כקופי-אדם. הפלטפורמה הייחודית, מציעה למשתמשים בה לחוות ״תהליך אבולוציוני״ אישי, מרתק ומהנה המבוסס על טכנולוגיית מציאות רבודה. 

ישנן מדינות בהן מידע זה אינו חלק מתכניות הלימודים ואף נאסר ללימוד על ידי גורמים פוליטיים ודתיים. לאור זאת, הידע והשיח על האבולוציה האנושית מצויים בשולי החינוך והתודעה הישראלית, העולמית והאנושית. מטרת הממשק היא הנגשת מכלול הידע בתחום זה, הפשטתו והעלאתו לשיח ולמודעות הציבורית סביב מורכבותו של מין האדם החי על כדור הארץ, בדרך המאפשרת חוויית משתמש מקיפה ומהנה.

bottom of page