top of page
  • social icons-mail
דניאל פלורין
״בשביל זה באת הנה״
אסא צירלין וירון שין
מנחים:

אתה כבר פה, לא תחגוג?

מי יאמין לי שלא רציתי את זה?

איך יכול להיות שלא ניסיתי להתנגד?

הפרויקט עוסק בעדויותיהם של גברים מהקהילה הגאה אשר חוו פגיעה מינית מכל סוג שהוא כאשר עולם התוכן ממנו נשאבו הסיפורים הוא חיי הלילה והמסיבות.

כקהילה הנתפשת כצבעונית וחגיגית אין קול למה שקורה באמת ״מאחורי הקלעים״ באותן מסיבות מלאות צבע ושמחה.

הקונטרסט שבין החגיגיות והצבעוניות השמחה לבין הפגיעות הקשות המתרחשות באותה אווירה מתירנית וחופשייה, הינו המוטיב המרכזי בפרויקט.

bottom of page