top of page
  • social icons-mail
דניאל דר
כוחו של רזון
מירה פרידמן
מנחה:

אזהרת טריגר - הפרעת אכילה

ספר מאויר המבוסס על סיפורי האישי כמחלימה מבולימיה. הספר מאויר מזווית של ״נקודת מבט״, ומושפע בין היתר מסגנון של ספר סקיצות או יומן אישי, המכניס את הצופה לעולם הפרטי של בחורה צעירה המתמודדת עם הפרעה אובססיבית ומראה כיצד היא משתלטת על חייה.

bottom of page