top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
דוניה באכיר
لجسدي ضريبة
לגופי יש מחיר -
ירון שין ואסא צירלין
מנחה:

הקול הנשי, הרגש העצום, החוויות הבלתי נעימות שנתקעו לבחורה צעירה בראש מתארים יחד את הניסיון לשבור את השתיקה וליצור סביבה יותר בטוחה לנשים צעירות מהחברה הערבית, לדבר ולעמוד על דעתן.
הפרויקט מתאר חוויתה של אישה צעירה בחברה הערבית אשר נמצאת בדרכה לשבירת השתיקה בנושא המיניות בחברה מסורתית. 

bottom of page