top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
לאה מיכאלוב
ENDI'S
רונית יזרעאלי ובת דזבלי
מנחים:

אנדומטריוזיס, מחלה עם שם ארוך ומסובך שאחראית בעיקר להמון סיבוכים הורמונליים, אמוציונליים ולעיתים ניתוחיים. בתור מאובחנת במחלה ואחרי ניתוח לפרוסקופי החלטתי להרים את הכפפה ולנרמל את השיח על המחלה. אחת מעשר נשים מאובחנות במחלה והשיח וייחסי הציבור שהמחלה מקבלת אינם מונגשים טוב, אינם מנורמלים ואינם דוחפים את המאובחנת לצד המחלה, להיות גיבורה ולנצח, לקבל מידע מהימן, רלוונטי ומתומצת על סמך חוכמת המונות, באפליקציה המשתמשת יכולה לשתף מידע וחוויה אישית שלה בתצורה של קלף אישי, להעלותו לפורום, לדון בעניינו, לקבל חוות דעת מבנות אחרות, לשוחח עם בנות באותם שלבים במחלה הלוקות באותם תסמינים עם צ׳אט שהמערכת מציעה לה ולקבל מידע מפולטר על ידי פרסונליזציה המתאימה למשתמשת. 

bottom of page