top of page
  • social icons-mail
ליה יוחבץ
שפה משותפת
פרופ' טרי שרויאר וגיל-לי אלון קוריאל
מנחים:

בחרתי לעסוק באהבתי לבעלי חיים, בתור ילדה שגדלה בסביבה מוקפת בעלי חיים, אני יודעת שהם לקחו חלק משמעותי וניכר  במי שאני היום כאדם בוגר.

בחרתי בספר כבמה להצגת הנושא.  הספר מכיל סיפורים אישיים על החיים שלי ושל משפחתי לצד בעלי החיים ועל המשמעות הגדולה שהם מהווים עבורנו.

bottom of page