top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
מיכל צ׳ברטקין
גם למראה נושן יש רגע של הולדת
פרופ' טרי שרויאר
מנחה:

הפרויקט עוסק במבנים נטושים מרחבי הארץ. בעבודתי בחרתי שמונה מבנים אשר עומדים כיום נטושים, כל אחד מהם היווה מוקד תרבותי בעשור אחר בין השנים 1900-2000.

ניסיתי לאייר את המבנים מבפנים כפי שאני מדמיינת שנראו בתקופת תור הזהב שלהם בעקבות מחקר של אלמנטים דקורטיביים של אותה תקופה. בנוסף איירתי אותם מבחוץ כפי שאכן נראו. העבודה מוצגת כך שכל מבנה מורכב משלוש שכבות עומק ומודפס על פרספקט על מנת לגרום לצופה להרגיש שהוא צולל פנימה אל תוך המבנה וחווה את הסיפור של מה שהיה בעבר.

bottom of page