top of page
  • social icons-mail
אנה קרפוב
לחם עם מלח
מירה פרידמן
מנחה:

הפרויקט שלי מדבר על זיכרונותיה של סבתי מילדותה בעת מלחמת העולם השנייה, אותם היא נוהגת לספר לנו. התוצר הינו ספר מאויר בטכניקה ידנית וצבוע בטושים. בספר ניתן לראות את חייה של סבתי כיום, לעומת חייה בצל המלחמה בגילה הצעיר.

במרכז הסיפורים עומד נושא האוכל, כיצד היה חסר פעם ועל השפע שלו כיום.

bottom of page