top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
איתי דרור
מעל הדקלים
ירון שין ואסא צירלין
מנחים:

״מעל הדקלים״ הוא סרט אנימציית מושן, המספר את הסיפור של עבודי דרוויש, סבא שלי, שניזכר בילדותו בבגדד, בנסיון הבריחה שלו לארץ ובמאסר שהוטל עליו. עבודי דרוויש, ששמו הוחלף בארץ לעודד דרור, הקים עם אחיו מפעל יודאיקה ששיגשג, עד שתוצרת סין הזולה העלימה את המפעל הקטן, כמו הרבה בתי מלאכה קטנים שנעלמו עם הייצור ההמוני.

"מעל הדקלים" מביא את הזכרונות שאת חלקם סבא סיפר לי ועל חלקם קשה לו מידי לדבר.

לסרט המלא

bottom of page