top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
אירינה ישבוביץ'
  • social icons-insta
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
יאנה וורונקובה
רומן השובב
ניר פילוסוף, שחר קובר ויפעת גלילי אלקיים
מנחים:
הסרט שלנו מתרחש בגן הילדים באוקראינה בשנות ה 90. הסרט מצוייר באנימציה קלאסית בסגנון גיר. הסרט נשען על זיכרון ילדות מאוקראינה לפני העליה לישראל. הסיפור שלנו הוא על רומן, ילד שובב בגן באוקראינה. לרומן יש דרכים משונות לחזר אחרי סוניה, הילדה שהוא אוהב. כשהוא נענש, ומתנהג יפה כמו שמצופה ממנו, סוניה לא מבינה לאן הקסם נעלם. האם היא תקח את היוזמה ותחזיר את הילד השמח שהיה פעם?
bottom of page