top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-linkdin
  • social icons-mail
  • social icons-protfolio
עדי וישניצר
ADHD במבוגרים (תסמינים פחות ידועים)
פרופ' טרי שרויאר
מנחה:

מטרת הפרויקט – העלאת המודעות בחברה לתסמינים פחות ידועים של ADHD המשפיעים על חיי המאובחנים. בחרתי לייצג תסמינים במבוגרים עקב סטיגמה שהפרעה זו חולפת בבגרות, בעוד שמחקרים מצאו כי ההפרעה נמשכת לכל החיים ומשפיעה על תחומים רבים. 
התסמינים אותם בחרתי לייצג בשני חלקי הפרויקט הם: 

1/1 - Sensory Overload - סרט קצר  

ל-40% מהמאובחנים ב-ADHD יש קשיי וויסות חושי בטווח משתנה. תסמין זה נחקר רק בשנים האחרונות ורבים מהמאובחנים אינם מודעים לכך. הסרט מאפשר ״כניסה למוח״ של אדם בעל קשיי וויסות חושי ומתאר את ההתמודדות שלו מנקודת מבט סובייקטיבית.

2/2 - Fear of Memory Loss - הדפסי ציאנוטייפ על בדי כותנה, צילום ופיתוח עצמי 

לרבים מהמאובחנים יש בעיות זיכרון ואני מפחדת מהיחלשות הזיכרון. בחרתי להשתמש בציאנוטייפ- טכניקת צילום אנלוגי מהמאה ה-19 שנוצרה כדי לשמר זיכרון. בחרתי לשבש את תהליך הפיתוח ע״י חשיפת יתר. ההיעלמות של חלק מהפרטים בהדפסים מייצגת את הפחד מאובדן הזיכרון של הקרובות אליי ושל סבתי ז״ל המיוצגת ע״י עצי פרי שגידלה והממשיכים לצמוח.

bottom of page