top of page
  • social icons-mail
עדינה סלומון
שמות בספט
פרופ' טרי שרויאר
מנחה:

שמות באמהרית לרוב מגלמים סיפור אישי או סיטואציה בעלת משמעות לאותו אדם או משפחתו. בתור ילידת הארץ להורים יוצאי אתיופיה רציתי לתת במה לתופעה ולהמחיש אותה באמצעות צלחות קלועות מהתרבות האתיופית(טכניקה שנקראת ספט באמהרית) ובה כל צלחת מייצגת שם אחר ודימוי המתאר את השם באמהרית. מטרת הפרויקט לחזק את הצעירים שכן החזירו את שמם האמהרי לענוד את השם בגאווה ולעודד את אלו שעוד לא
עשו זאת לחזק את החיבור לזהות.

bottom of page