top of page
  • social icons-mail
דקל דיסקין
מדבר - עיר - ים
אדר' עמי שנער
מנחה:

אילת ועקבה: שתי ערים בשתי מדינות אשר יכולות להפוך לעיר אחת. אך קודם לכן, אילת צריכה לאחות את הפצע העירוני הטבוע בה מאז הקמת שדה התעופה, לחבר בין מזרח ומערב ולפתח את השטח השומם שנמצא בליבה של העיר.

bottom of page