top of page
  • social icons-mail
יארא עבוד
DIFFERENT PULSES
פרופ' אירית צרף-נתניהו
מנחה:

הפרויקט שלי עוסק בטופוגרפיה ובתנועות אנכיות בעיר התלולה חיפה. פעולת שחזור ציר היסטורי שמייצר את החיבור האנכי בין הרי הכרמל לים אשר מורכבת מארבעה אזורים שונים (נמל חיפה, ואדי סאליב, הדר תחתית, הדר עליון וכרמל). 

בחלק זה של הפרויקט, כנקודת מוצא, אני מתמקדת בהתערבות באתר ההיסטורי של ואדי אל-סאליב בשני מונחים: ראשית תנועת הולכי הרגל האנכית (מדרגות עירוניות) שבה אני מקצה שני סוגי תנועות: "השביל המהיר" המתייחס לתנועה העירונית ולמבני חינוך החדשים ול"דרך הסמויה" המובילה את המשתמש למוזיאון תת קרקעי. 

לגבי המבנים ההיסטוריים (החורבות) באתר מודגש שמירה על כל האלמנטים הערביים הארכיטקטוניים המשמעותיים הקיימים, חלק מהמבנים ההרוסים יבנו אותם (מחדש) עם חומרים אותנטיים דומים, וחלק יישאר הרוס להטמעת ההיסטוריה והטראומה. אני מאמינה שההתערבות שלי תשמור על הרוח והזיכרון של המקום הזה ובכל זאת, תעשה הבדל גדול. 

bottom of page