top of page
  • social icons-mail
יקטרינה סובצ׳ב
מרחב קליטה
אדר' יורם פופר
מנחה:

הפרויקט עוסק ביצירת מרחב המסייע לעולים חדשים בתהליך הקליטה בישראל. הפרויקט עוסק בסוגיות מהו מקומי, מהן רמות המוכנות והבטחון של עולה להיפתח למקום ולחברה חדשים וכיצד המרחבים הציבוריים יכולים לסייע להיווצרות קשרים בין וותיקים לעולים חדשים.

הפרויקט מתמקד בשכונת צור שלום בקריית ביאליק. השכונה הוקמה כקולטת עליה ועד היום מאופיינת בספקטרום רחב של עדות, קשרי שכנים חזקים וצפיפות נמוכה. הפרויקט תוכנן בפארק ע״ש אריה שרון שחוצה את השכונה, ומהווה מקום מרכזי לבילוי התושבים.

הפרויקט מציע תוספת מבני ציבור לאורך הפארק, עיצוב מחודש של הפארק, חידוש חזיתות למגורים הקיימים, מגורים לעולים המכילים מרחבים משותפים ומבנה ייעודי לשיתופי פעולה בין עולים לוותיקים בתחומי הלמידה, התעסוקה, האומנות ועוד.

bottom of page