top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ליאן אסעד
בין שתי תחנות
אדר' עמי שנער
מנחה:

הפרויקט מתמקד בנושא התרבות והמרחב העירוני בכלל, ובשילוב תרבויות תוך שמירת זהות ייחודית בפרט. הפרויקט ממוקם בתפר בין נצרת ונוף הגליל (נצרת עילית), שתי ערים השכנות זו לצד זו וחיות בשגרה היומיומית שלהן בצורה משותפת אך עדיין הניתוק הגיאוגרפי מחזק את הניתוק החברתי ביניהן. 

הפרויקט בא למצוא את המרחב המשותף המחבר בין שתי הערים. באזור התפר, רחוב דרך הציונות, שבו מתוכננת הרכבת הקלה. בין שתי התחנות מוצע חיבור בין הערים על ידי בנוי של שכונת מגורים ומבני תרבות סביב הכנסייה. ליד תחנת הרכבת מתוכנן מבנה תרבות המתחבר למבנה העירייה בסמוך למתחם ביג הקיים. האדריכלות בפרויקט מאפשרת חיבור תוך שמירה על זהות אדריכלית ייחודית של כל אחת מהתרביות, תוך התגברות על תחושת ההפרדה, הניכור והרתיעה. 

bottom of page