top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ליאן כרייני
كفرياسيف - כפר יאסיף
אדר' אמיר שהם
מנחה:

הפרויקט עוסק ביצירת רקמה חדשה משולבת בסביבה היסטורית בכפר-יאסיף, תוך כדי הפיכת גרעין הכפר לשופע יותר בטבע ולידידותי יותר להתנהלות החיים היומיומית.

 

כפר-יאסיף כונה "בירת הגליל" בתקופת המנדט הבריטי. הכפר מאופיין במודעות תרבותית, אמנותית ופוליטית. הוא מכיל את בתי הספר הוותיקים ביותר בצפון. לרבים מתושביו קשר לאקדמיה. מטרת הפרויקט היא להחזיר לכפר את בניו. הצעירים שגדלו בו, יוצאים ממנו ולא חוזרים. כדי לעשות זאת, עובדה סכמת הבית הערבי ויושמה במרחב הציבורי.

הפרויקט נוקט בעירוב שימושים, מפתח פתרונות הדיור ומתמודד עם המחסור בשטחי ציבור פתוחים ו\או ירוקים, תעסוקה ואקדמיה ע״י יצירת מרחבי לימוד, מחקר, יצירה, תרבות ומגורים לאנשי האקדמיה תושבי הכפר. כמו כן הפרויקט מחזיר לגדולתו את המעיין, שהיווה סמל ומקור החיים של הכפר. באזור ההתערבות צומצמה תנועת הרכבים, מעודדת ההלכתיות, נוצרת תחושת אינטימיות ומטופח פוטנציאל תמידי להתפתחות.

bottom of page