top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
מאור צור
AGE FRIENDLY CITY
אדר' אמיר שהם
מנחה:

הזדקנות האוכלוסייה מחייבת התייחסות לנושאים שונים וביניהם נגישות במרחב הציבורי, דיור נגיש, פנאי וביטחון. טיפול שאינו ראוי בקבוצה זו עלול להוביל לירידה משמעותית באיכות החיים העירוניים שלהם ולהיעלמותם מהמרחבים הציבוריים. הפרויקט עוסק בשילוב אוכלוסייה מבוגרת בעיר נוף הגליל ע״י יצירת  מגורים, עבודה, פעילות פנאי ויצירה וכך מאפשרים חיבור בין הדור הצעיר והגיל השלישי.

bottom of page