top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עבד אל סאלם חאג' עיסא
שוק הסוללה מהפרדה לחיבור
אדר' שמואל גרוברמן
מנחה:

הפרויקט עוסק בקו התפר בין קיסריה לג’סר אזרקא, בציר סוללת העפר המפרידה בין היישובים, בין כביש 2 מהצד ממזרח לים ממערב. הפרויקט מציע פתרון אדריכלי כדי להפוך את האזור לעשיר ומתפקד, באמצעות שילוב שוק עירוני המחבר בין שני הישובים מצפון ומדרום דרך כמה מעברים המובילים למרכז הציר. הפרויקט מכיל חנויות ובתי עסק המופעלים על ידי תושבים מג’סר אזרקא במטרה לחזק את המצב הכלכלי והתעסוקתי ביישוב. בפרויקט מוסדות ציבוריים ומסחריים, כמסעדות וכבתי קפה. המבנה, שצורתו נובעת מסוללת העפר הקיימת, מציע שטחים חקלאים וחממות, המשתלבים בבניין בכמה נקודות מפגש. בצד של ג’סר אזרקא, מתוכנן גג סולארי ענק המייצר אנרגיה ירוקה לטובת שני היישובים. בקצה הציר מתוכננת טיילת גדולה שדרכה עוברת אמת המים העתיקה ומגיעה עד לים. 

bottom of page