top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עדיה בוסקילה
שד(ר)ה עירונית
אדר' אמיר שהם
מנחה:

עפולה , בירת העמק, התפתחה בשנות העשרים על פי חזון אוטופי בתכנונו של ריכרד קאופמן, סביב תנועת הרכבת בצורה מעגלית. בשנות החמישים התרחבה העיר לעפולה עילית ולגבעת המורה, על פי יחידות השכנות שתכנן אריה שרון. התרחבות זו יצרה קרעים בין חלקי העיר השונים. מרחבים אורבניים מנותקים זה מזה ובניהם ושפע של שדות ירוקים. 

בראייה עתידית, בירת העמק ממשיכה להתפתח ומעלה מספר שאלות: כיצד ניתן לרקום את חלקי העיר בצורה חדשנית תוך שמירה על מאפייני הדנ''א הייחודים שלה? האם התפתחות עירונית יכולה לייצר נוף אורבני ובמקביל לשמר את נוף השדות של עפולה?  

הפרויקט שד(ר)ה עירונית עוסק במושג קישוריות. הפרויקט מציע תצורת התפתחות לעיר המעגלית, תוך הכנסת מערכות יחסים חדשות המייצרות מרקם עירוני חדשני המתכתב יחד עם חזונו של קאופמן והדנ''א המקומי. הפרוייקט מחזיר את הפעילות העירונית לסביבת הרכבת וקושר את המרחבים האורבנים בעיר יחדיו. 

bottom of page