top of page
  • social icons-facebook
  • social icons-insta
  • social icons-mail
עהוד זועבי
רוח הגלבוע- روح الجلبوع
אדר' יורם פופר
מנחה:

רוב הבניה המתבצעת היום באה על חשבון שטחים פתוחים ולא מתייחסת לטבע עליו היא משתלטת. עבודת הגמר שלי מתרכזת באיזור הגלבוע, אחת הסביבות האוקולוגיות המשמעותיות בארץ, ועוסקת בחקירת הפיתוח הסביבתי האדריכלי בשטחים הפתוחים, דרך השאלה "איך ניתן להשתלב בטבע מבלי לפגוע בו?"

הפרויקט יעסוק בתכנון מבנה נופי חקלאי בגלבוע, שמתמודד עם סיטואציה אוקולוגית לטובת הציבור דרך הצעת מרחב שלישי אוטופי: מרחב השומר על רוח המקום, מתחבר לטבע והופך לחלק ממנו. הפרויקט מחבר פעילויות שעל פי רוב פועלות בנפרד: שילוב של מרכז תרבותי קהילתי המהווה מקום מפגש בין תרבויות שונות, לבין מרכז מחקר סביבתי, מרכז מידע ומקום יציאה לטיולים ומלונאות. הכל תחת גג אחד.

bottom of page