top of page
  • social icons-mail
פולינה רברו בר און
IN - פיל | תחנה מרכזית למגורים
אדר' יורם פופר
מנחה:

העולם מתמודד כיום עם ההשלכות הקשות של הצמיחה המהירה, גידול האוכלוסייה ומשבר האקלים. השלכות שאינן פוסחות על ישראל, ומורגשות אף יותר בגלל מידותיה הקטנות. כבר היום ניתן לראות כיצד משאב הקרקע היקר מצטמצם הן למגורים והן לחקלאות. השלכות אלו מעלות שאלות על סביבת החיים שצופן לנו העתיד.

הפרויקט בוחן אפשרות של צמיחה עירונית פנימה ע"י ניצול מרחבים אדריכליים קיימים לטובת הפיכתם לסביבות מגורים חדשות, תוך התחשבות בפרמטרים של שינויי האקלים והגידול האוכלוסייה בעתיד.

bottom of page