top of page
  • social icons-insta
  • social icons-mail
ניצן ברקוביץ
מלכת היופי
ראובן קופרמן
מנחה:

הפרויקט "מלכת היופי" מצולם בקרית חיים מזרחית. אני מצלמת את הרחובות, הבתים, החיות, האשפה, אנשים ואירועים שהם חלק מהחיים הישראליים בכלל ומהקריה בפרט.

ברצוני להראות את הפרטים היומיומיים הקטנים שלא מקבלים דגש וכך להראות הן את היופי והן את הכיעור המתקיימים זה לצד זה.

bottom of page