top of page
  • social icons-mail
שהינדה שחאדה
שהינדה
ראובן קופרמן וערן חדד ברק
מנחים:

פרויקט הגמר שלי עוסק בצילום ותיעוד אירועים שקורים בבית משפחתי בעיר נצרת.  

אני תמיד מרגישה בנצרת כמו מבקרת או תיירת, ולכן כשאני מגיעה אליה אני נמצאת בעיקר בבית. 

דרך עדשת המצלמה שלי, אני מציגה את רגעי הרעש השקטים בבית: סצנות ביני לבין אמי ואבי, שבהן עולה השאלה האם אתחתן בקרוב ואביא ילדים, והאם אהיה דומה לאמא?

העבודה מורכבת מתצלומים, רגעי שקט ומעט שיחות חולין וקצרות, מפרטים ורגעים קטנים המתרחשים בתוך הבית ומחוץ לו.  

bottom of page